Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 34 dt. 16.09.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 33 dt. 16.09.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 32 dt. 16.09.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 31 dt. 16.09.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 30 dt. 16.09.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 29 dt. 16.09.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 28 dt. 16.09.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 27 dt. 16.09.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 26 dt. 16.09.2020

Relacion mbi mbledhjen e Këshillit për Shikuesit dhe Dëgjuesit datë 31.08.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 20 dt. 22.05.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 19 dt. 22.05.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 18 dt. 22.05.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 17 dt. 22.05.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 16 dt. 27.04.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 14 dt. 06.03.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 13 dt. 06.03.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 12 dt. 06.03.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 11 dt. 06.03.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 10 dt. 06.03.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 09 dt. 06.03.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 08 dt. 06.03.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 07 dt. 06.03.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 06 dt. 06.03.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 05 dt. 06.03.2020