Vendim i Keshillit Drejtues nr 12 , date 29.03.2021, mbi caktimin e kohes falas te partive politike gjate fushates zgjedhore

Relacion mbi mbledhjen e Këshillit për Shikuesit dhe Dëgjuesit të RTSH, datë 08.02.2021

Vendime të Këshillit Drejtues, datë 4.02.2021

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 47 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 45 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 44 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 43 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 41 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 40 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 39 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 38 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 37 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 36 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 35 dt. 23.11.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 34 dt. 16.09.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 33 dt. 16.09.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 32 dt. 16.09.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 31 dt. 16.09.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 30 dt. 16.09.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 29 dt. 16.09.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 28 dt. 16.09.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 27 dt. 16.09.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 26 dt. 16.09.2020

Relacion mbi mbledhjen e Këshillit për Shikuesit dhe Dëgjuesit datë 31.08.2020

Vendim i Këshillit Drejtues Nr. 20 dt. 22.05.2020