RTSH Organigrama

Struktuara Organizative e RTSH është miratuar në vitin 2018 me vendim nr.___, Datë__.03.2018.  Ky ndryshim erdhi si nevojë e përshtatjes së burimeve njerëzore me procesin e Digjitalizimit të RTSH-së.

Më poshtë mund të gjeni të detajuar mënyrën  e Organizimit dhe funksionimit të Burimeve Njerëzore në RTSH.