Financim i prodhimit të programeve të pavarura të transmetimit audioviziv

Shpallje e konkurimit publik për realizimin e një seriali televiziv

Njoftim për hapjen e konkurrimit publik - Prodhim filmik, Dokumentar (Realizuar viti 2020)

Njoftim për hapjen e konkurrimit publik - Program audioviziv, Cikël emisionesh televizive ( Realizuar viti 2020)

Konkurs për rikonceptimin e identitetit, logos, sinjalistikës dhe siglave grafike per kanalet e platformës RTSH ( Realizuar viti 2020)